Glyph

Prevencija konflikata i nasilnog ponašanja prema i među decom i mladima u sportu kao delu lokalne zajednice

Projekat je realizovan u saradnji sa Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju GIZ (GmbH) – projekat „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“ i Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja, čiji rezultati treba da budu osnova za planiranje i kreiranje programa prevencije konflikata i nasilnog ponašanja prema i među decom i mladima u sportu. Sport je izabran kao aktivnost koja ima veliki potencijal da doprinese formiranju karaktera i dobrih navika u ponašanju mladih pa predstavlja dobru sredinu za sticanje veština nenasilnog rešavanja konfliktnih situacija i unapređenju komunikacije i tolerancije među decom i mladima.

Istraživanje je sprovedeno među mladim sportistima i sportistkinjama u tri kontaktna timska sporta koji su najzastupljeniji u našoj sredini: košarci, fudbalu i rukometu. Uzorak na kojem je vršena statistička obrada iznosio je 399 ispitanika, od čega 32% ženskog i 68% muškog pola, uzrasta od 13 do 17 godina.

Istraživanje je sprovedeno u 6 regiona i obuhvatilo je 10 lokacija: Novi Sad, Subotica, Beograd (Zemun), Kragujevac, Čačak, Niš, Novi Pazar, Leskovac, Užice (Požega) i Pirot.

Rezultati istraživanja predstavljeni su na javnoj prezentaciji održanoj u Dečjem kulturnom centru 24. novembra 2011. godine.

Projekat je realizovan u periodu 15. februar 2011 – 15. novembar 2011, u saradnji sa GIZ – Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina