Glyph

Prevencija konflikata i nasilnog ponašanja prema i među decom i mladima u sportu kao delu lokalne zajednice

Projekat je realizovan u saradnji sa Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju GIZ (GmbH) – projekat „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“ i Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja, čiji rezultati treba da budu osnova za planiranje i kreiranje programa prevencije konflikata i nasilnog ponašanja prema i među decom i mladima u sportu. Sport je izabran kao aktivnost koja ima veliki potencijal da doprinese formiranju karaktera i dobrih navika u ponašanju mladih pa predstavlja dobru sredinu za sticanje veština nenasilnog rešavanja konfliktnih situacija i unapređenju komunikacije i tolerancije među decom i mladima.

Istraživanje je sprovedeno među mladim sportistima i sportistkinjama u tri kontaktna timska sporta koji su najzastupljeniji u našoj sredini: košarci, fudbalu i rukometu. Uzorak na kojem je vršena statistička obrada iznosio je 399 ispitanika, od čega 32% ženskog i 68% muškog pola, uzrasta od 13 do 17 godina.

Istraživanje je sprovedeno u 6 regiona i obuhvatilo je 10 lokacija: Novi Sad, Subotica, Beograd (Zemun), Kragujevac, Čačak, Niš, Novi Pazar, Leskovac, Užice (Požega) i Pirot.

Rezultati istraživanja predstavljeni su na javnoj prezentaciji održanoj u Dečjem kulturnom centru 24. novembra 2011. godine.

Projekat je realizovan u periodu 15. februar 2011 – 15. novembar 2011, u saradnji sa GIZ – Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina