Glyph

PROMENA NA BOLJE“ – Monitoring usluge Dnevnog boravka s aspekta prava deteta

Projekat je namenjen deci i mladima sa problemima u ponašanju i treba da doprinese njihovoj resocijalizaciji. Realizuju ga u partnerstvu organizacije iz Bora, Beograda i Vranja. Projekat finansira Evropska unija kroz program „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat je započeo sa realizacijom 21. decembra 2015. godine i trajaće 20 meseci. Projekat koordiniše udruženje građana „Kokoro“ iz Bora, a u sprovođenju učestvuju IAN Međunarodna mreža pomoći iz
Beograda, Nexus iz Vranja, kao i centri za socijalni rad iz ova tri grada.

Predstavnici Centra za prava deteta bili su angažovani da sprovedu monitoring aktivnosti usluge Dnevnog boravka, a sa aspekta poštovanja prava deteta. Svrha monitoringa bila je da se sagleda usluga i stekne bolji uvid u pogledu minimalnih standarda u pružanju usluga za decu, i da se na osnovu rezultata monitoringa daju preporuke za njen dalji razvoj.

U okviru projekta razvijen je okvir za praćenje, metodologija i sprovedene su posete svakoj od lokacija.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina