Glyph

Razvoj kurikuluma za master za prava deteta Srbija i Moldavija – CREDMOS

U periodu septembar 2007 – avgust 2009. godine u saradnji sa Evropskom mrežom mastera za prava deteta (ENMCR) Centar za prava deteta učestvovao je u ovom projektu. Uloga Centra bila je da kao neakademski član konzorcijuma, organizacija koja se u svakodnevnom radu bavi pravima deteta, obezbedi vezu između potreba prakse i akademskih institucija – fakulteta. Svojim učešćem Centar je uticao na to da studenti dobiju praktično znanje neophodno u svakodnevnom radu u oblasti prava deteta, ali i da studentima učini dostupnim svoje kapacitete, najpre bibilioteku sa uskostručnom literaturom iz ove oblasti.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina