Glyph

Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

Tokom 2010. i 2011. godine, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva, Ministarstvom rada i socijalne politike, Službom za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, Višim javnim tužilaštvom iz Beograda, Organizacionom jedinicom INTERPOL-a za Srbiju i udruženjima građana Beosupport, Atina i Astra, Centar za prava deteta finalizovao je izradu Nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji 2012 – 2016.

Nacrt strategije dostavljen je Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje razmatranje, u cilju njenog usvajanja od strane Vlade Republike Srbije. Takođe, dokument je publikovan i predstavljen javnosti.

Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. u okviru Regionalnog programa borbe protiv trgovine decom, koordinisanog od strane Save the Children Norway, a uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Norveške i OAK fondacije.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina