Glyph

Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

Tokom 2010. i 2011. godine, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva, Ministarstvom rada i socijalne politike, Službom za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, Višim javnim tužilaštvom iz Beograda, Organizacionom jedinicom INTERPOL-a za Srbiju i udruženjima građana Beosupport, Atina i Astra, Centar za prava deteta finalizovao je izradu Nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji 2012 – 2016.

Nacrt strategije dostavljen je Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje razmatranje, u cilju njenog usvajanja od strane Vlade Republike Srbije. Takođe, dokument je publikovan i predstavljen javnosti.

Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. u okviru Regionalnog programa borbe protiv trgovine decom, koordinisanog od strane Save the Children Norway, a uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Norveške i OAK fondacije.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina