Glyph

Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

S obzirom na to da je Komitet za prava deteta u svojim Preporukama za Srbiju eksplicitno naveo da bi država trebalo da „razvije sveobuhvatnu nacionalnu strategiju s ciljem prevencije trgovine i seksualne eksploatacije dece“, Centar za prava deteta je oformio devetočlanu radnu grupu sastavljenu od predstavnika vladinog i nevladinog sektora, koja je razvila Model Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pronografiji i prostituciji.

Projekat je predstavljao deo regionalnog projekta pod nazivom „Program za borbu protiv trgovine decom u Jugoistočnoj Evropi“ a u Srbiji ga je podržala organizacija Save the Children UK.

Prva faza projekta realizovana je u periodu 1. april – 30. novembar 2009. a druga je bila nastavljena u 2010. godini s ciljem lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina