Glyph

Razvoj Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u pravosudnom sistemu

Glavni cilj ovog projekta bio je jačanje pravosudnog sistema u Srbiji u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja putem razjašnjenja uloga različitih činilaca u okviru pravosudnog sistema, kao i razgraničenje odgovornosti u vezi s koordinacijom s drugim institucijama koje imaju ključnu ulogu u zaštiti dece.

Specifični cilj projekta bio je pomoć Ministarstvu pravde u pripremi nacrta Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u pravosudnom sistemu na način koji je participatoran i uzima u obzir poglede ključnih činilaca. Projekat je realizovan u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje (sadašnja Pravosudna akademija) tokom 2008. i 2009. godine a finansijski podržan od strane kancelarije UNICEF-a iz Beograda.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina