Glyph

Saradnja sa organizacijama civilnog društva na stvaranju mreže za decu

Organizacija civilnog društva Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, u 2010. godini realizovala je projekat „Mreže organizacija za decu u Srbiji“ koja je okupila veliki broj organizacija koje se bave decom u Srbiji. Centar je član inicijativnog odbora i učestvoao je na više sastanaka na kojima se diskutovalo o tome na koji način je najcelihodnije urediti buduću mrežu. Mreža je pripremila i platformu – dokument koji u najkraćem sadrži osnovne principe i pravce delovanja mreže a koja je poslužila za predstavljanje mreže drugim društvenim subjektima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina