Glyph

Saradnja sa organizacijama civilnog društva na stvaranju mreže za decu

Organizacija civilnog društva Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, u 2010. godini realizovala je projekat „Mreže organizacija za decu u Srbiji“ koja je okupila veliki broj organizacija koje se bave decom u Srbiji. Centar je član inicijativnog odbora i učestvoao je na više sastanaka na kojima se diskutovalo o tome na koji način je najcelihodnije urediti buduću mrežu. Mreža je pripremila i platformu – dokument koji u najkraćem sadrži osnovne principe i pravce delovanja mreže a koja je poslužila za predstavljanje mreže drugim društvenim subjektima.

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina