Glyph

Sa reči na dela – podrška u donošenju i primeni Nacionalnog plana akcije za podršku deci sa smetnjama u razvoju

Vreme realizacije: mart 2012 – februar 2013

Centar za prava deteta bio je lokalna partnerska organizacija na projektu koga realizuje organizacija LUMOS, a finansira Fond za socijalne inovacije Evropska komisije

Cilj projekta je bio da se u tri evropske zemlje – Bugarska, Republika Češka i Srbija podrži imlementacija Evropske deklaracije o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – „Bolje zdravlje, bolji život“, donete od strane Svetske zdravstvene organizacije, kroz pripremu Nacionalnih akcionih planova za implementaciju. Takođe, projekat je bio usmeren i na prikupljanje iskustava u ove tri zemlje kako bi se drugim zemljemama dale preporuke za implementaciju.

Ostvareni rezultati:

  • tokom 2012. godine formirana je radna grupa od strane Ministarstva zdravlja Srbije koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, SIPRO-a, nevladinih organizacija, roditelja i dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju – takozvanih samozastupnika;
  • tokom 2013. godine Radna grupa pripremila je Nacrt Nacionalnog akcioni plan koji predviđa konkretne aktivnosti za sprovođenje 10 principa unapređenja zdravlja i zaštite dece i mladih sa intelektualnim poteškoćama;
  • tokom 2012. godine u okviru projekta organizovana je posebna grupa dece i mladih „Klub za zdrave promene“, koja je inkluzivnog karaktera i koja uključuje decu sa smetnjama u razvoju. Nakon što je grupa prošla kroz fazu osnaživanja za učešće u diskusijama, i sama je vodila razgovore o Evropskoj deklaraciji o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – „Bolje zdravlje, bolji život“, dajući svoje predloge kako treba sprovoditi neke od principa. Predstavnici kluba učestvovali su i radnoj grupi za pripremu Nacionalnog akcionog plana, kao i održanog javnog događaja na kome su ova deca oslikavala kocke koja prikazuju njihova razmišljanja i poruke o svetu u kome su svi ravnopravni. Klub je nastavio sa radom i u 2013. godinu, a podržan je od Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International;
  • od strane LUMOSA izdata je publikacija „Naše reči. Naša dela. Stvaranje boljeg života za mlade ljude sa intelektualnim smetanjama u razvoju“ u čijoj pripremi su učestvovala i deca iz Srbije (Klub za zdrave promene).

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina