Glyph

TEKUĆI PROJEKTI:

  1. Naziv projekta: Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama
   Donator: Fond za otvoreno društvo
   Period sprovođenja: 1.12.2019 – 30.9.2020.


  2. Naziv projekta: Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu
   Donator: Savet Evrope
   Period sprovođenja: 1.10.2019 – 30.6.2020.


  3. Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece
   Partneri: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
   Donator: UNICEF
   Period sprovođenja: 1.4.2019 – 31.12.2020.


  4. Naziv projekta: Prava deteta u politikama i praksi
   Donator: Save the Children International uz podršku Vlade Švedske
   Period sprovođenja: 1.1.2017 – 31.12.2021.


  5. Naziv projekta: FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta
   Partneri: Terre des hommes Hungary, Defence for Childre Netherlands, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
   Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
   Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.


  6. Naziv projekta: Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji
   Partner: Republički zavod za socijalnu zaštitu
   Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
   Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.


  7. Naziv projekta: Pozitivno roditeljstvo
   Donator: EU kroz EIDHR
   Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.


  8. Naziv projekta:
   Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja deteta u pravosudnom sistemu Republike Srbije
   Partneri: Međunarodni komitet spasa i ASTRA
   Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
   Period sprovođenja: 2.2.2020 – 1.2.2022.


  9. Naziv projekta:
   Unapređenje pravosuđa po meri deteta u Srbiji
   Donator: UNICEF
   Period sprovođenja: 28.4.2020 – 19.12.2020.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina