Glyph

Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školamauz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo, u periodu od 1. decembra 2019. godine do 31. maja 2020. godine.

Cilj projekta je podizanje svesti dece o njihovim pravima, odnosno promovisanje prava deteta i učešća dece u donošenju odluka koje ih se tiču. Kroz deset interaktivnih vršnjačkih radionica u tri grada u Republici Srbiji, deca će moći da se upoznaju sa pravima deteta propisanim Konvencijom o pravima deteta, kao i različitim materijalima i onlajn platformama kroz koje će moći da izraze svoja mišljenja i stavove o različitim temama. Sa ovim stavovima će dalje biti upoznati donosioci odluka na različitim nivoima. Deca će takođe na radionicama zajednički razmatrati probleme sa kojima se suočavaju njihovi vršnjaci i koji su mehanizmi za njihovo rešavanje.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina