Glyph

Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školamauz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo, u periodu od 1. decembra 2019. godine do 31. maja 2020. godine.

Cilj projekta je podizanje svesti dece o njihovim pravima, odnosno promovisanje prava deteta i učešća dece u donošenju odluka koje ih se tiču. Kroz deset interaktivnih vršnjačkih radionica u tri grada u Republici Srbiji, deca će moći da se upoznaju sa pravima deteta propisanim Konvencijom o pravima deteta, kao i različitim materijalima i onlajn platformama kroz koje će moći da izraze svoja mišljenja i stavove o različitim temama. Sa ovim stavovima će dalje biti upoznati donosioci odluka na različitim nivoima. Deca će takođe na radionicama zajednički razmatrati probleme sa kojima se suočavaju njihovi vršnjaci i koji su mehanizmi za njihovo rešavanje.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina