Glyph

Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije je u decembru 2009. godine započelo realizaciju projekta „Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite“ s ciljem širenja informacija o Evrospkoj uniji i nacionalnoj politici i propisima u oblasti zabrane diskriminacije, u saradnji sa Centrom za prava deteta i drugim partnerskim organizacijama. Projekat je bio podržan od strane Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti EU, u okviru Programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice – PROGRES. Projekat je, između ostalog, imao za cilj promociju društvene vrednosti nediskriminacije među opštom populacijom, a posebno među decom i mladima školskog uzrasta. Imajući u vidu pomenuto, jedna od projektnih aktivnosti bila je i sprovođenje istraživanja s ciljem ispitivanja položaja i stavova dece i mladih u odnosu na pitanje zabrane diskriminacije.

Centar za prava deteta, kao partnerska organizacija na projektu sprovela je istraživanje „Ispitivanje stavova dece i mladih u odnosu na pitanje zabrane diskriminacije“ u periodu od 3. decembra 2009. godine do 10. aprila 2010. godine. Istraživanjem su obuhvaćena deca i mladi uzrasta 15 – 19 godina, a polazeći od zahteva da se dobiju koherentni rezultati koji daju reprezentativnu sliku stavova ove populacije u odnosu na pitanja zabrane diskriminacije, na osnovu koga je moguće dalje planiranje održivih inicijativa u vezi sa za sprovođenjem antidiskriminacione politike.

Istraživanje je sprovedeno na 10 lokacija u Republici Srbiji: Novi Sad, Vrbas, Zrenjanin, Beograd, Užice, Kraljevo, Zaječar, Niš, Vranje i Novi Pazar. Ukupan broj realizovanih anketiranja bio je 1060, od čega 520 osoba muškog pola i 540 ženskog pola.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina