Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – izgradnja kapaciteta interesektorskih timova za zaštitu dece za primenu Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

Osnovni dugoročni cilj ovog projekta predstavljala je primena sveobuhvatnog sistema zaštite deteta od zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, doprinoseći primeni Nacionalnog i Lokalnih planova akcije za decu i Nacionalne strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Projektne aktivnosti realizovale su se putem serije treninga za pripadnike zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, policiju i sudstvo.

Treninzi su održani u 5 opština u Srbiji: Beograd, Šabac, Ćuprija, Loznica i Valjevo.

Po završetku realizacije projekta, objavljeno je dopunjeno izdanja publikacije „Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja“, koju je Centar izdao 2006. godine.

Projekat je realizovan u periodu septembar 2009 – februar 2011. godine uz podršku kancelarije UINICEF-a iz Beograda.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina