Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – izgradnja kapaciteta interesektorskih timova za zaštitu dece za primenu Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

Osnovni dugoročni cilj ovog projekta bio je primena sveobuhvatnog sistema zaštite deteta od zlostavjanja i zanemarivanja u Srbiji, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, doprinoseći primeni Nacionalnog i Lokalnih planova akcije za decu i Nacionalne strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Projektne aktivnosti realizovane su putem serije treninga za pripadnike zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, policiju i sudstvo.

Projekat je realizovan u periodu septembar 2009 – novembar 2010 uz podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina