Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – Trening za lokalne timove za zaštitu dece o primeni Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

  • Projekat je bio deo dugoročne Strategije za reformu sistema socijalne zaštite koju je, uz podršku UNICEF-a, sprovodilo Ministarstvo rada i socijalne politike RS, s ciljem da se u Srbiji razvije sveobuhvatni sistem zaštite prava deteta od zlostavljanja i zanemarivanja, zasnovan na Konvenciji o pravima deteta, kao i da se doprinese razvoju Lokalnih planova akcije za decu.

    Cilj projekta bio je izgradnja kapaciteta lokalnih intersektorskih timova za zaštitu dece putem nastave i obuke, osiguravajući detaljnu i sistematičnu primenu mera definisanih Opštim protokolom.

    U periodu oktobar 2006 – mart 2009. g. projektne aktivnosti su se sprovodile u 18 opština u kojima se primenjuju Lokalni planovi akcije za decu: Kragujevac, Sjenica, Pirot, Senta, Kanjiža, Valjevo, Ljubovija, Osečina, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Kruševac, Prokuplje, Bela Palanka, Lebane, Vranje, Bečej i Kraljevo.

  • Živeti zajedno (druga faza)

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina