Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – Trening za lokalne timove za zaštitu dece o primeni Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

  • Projekat je bio deo dugoročne Strategije za reformu sistema socijalne zaštite koju je, uz podršku UNICEF-a, sprovodilo Ministarstvo rada i socijalne politike RS, s ciljem da se u Srbiji razvije sveobuhvatni sistem zaštite prava deteta od zlostavljanja i zanemarivanja, zasnovan na Konvenciji o pravima deteta, kao i da se doprinese razvoju Lokalnih planova akcije za decu.

    Cilj projekta bio je izgradnja kapaciteta lokalnih intersektorskih timova za zaštitu dece putem nastave i obuke, osiguravajući detaljnu i sistematičnu primenu mera definisanih Opštim protokolom.

    U periodu oktobar 2006 – mart 2009. g. projektne aktivnosti su se sprovodile u 18 opština u kojima se primenjuju Lokalni planovi akcije za decu: Kragujevac, Sjenica, Pirot, Senta, Kanjiža, Valjevo, Ljubovija, Osečina, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Kruševac, Prokuplje, Bela Palanka, Lebane, Vranje, Bečej i Kraljevo.

  • Živeti zajedno (druga faza)

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina