Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

U saradnji sa Misijom OEBS-a pri Srbiji, Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova u periodu od 2007. do marta 2009. godine Centar za prava deteta je organizovao program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, kao i policajaca granične policije.

Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ukupno je organizovano 11 seminara na kojima je učestvovalo 124 policijska službenika i 81 predstavnik sistema socijalne zaštite.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina