Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

U saradnji sa Misijom OEBS-a pri Srbiji, Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova u periodu od 2007. do marta 2009. godine Centar za prava deteta je organizovao program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, kao i policajaca granične policije.

Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ukupno je organizovano 11 seminara na kojima je učestvovalo 124 policijska službenika i 81 predstavnik sistema socijalne zaštite.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina