Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

U cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima Centar za prava deteta je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu oktobar – decembar 2012. godine realizovao dva dvodnevna seminara „Zaštita deteta žrtve trgovine ljudskim bićima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova“ za predstavnike policije i predstavnike sistema socijalne zaštite.

Prvi seminar realizovan je 29. i 30. novembra 2012. godine u Beogradu, hotel „Zira“. Na seminaru su učestvovali  predstavnici policije – službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite – predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Seminar je organizovan za predstavnike navedenih sistema iz Šumadijskog okruga (Kragujevac, Knić, Batočina, Lapovo, Rača, Topola, Aranđelovac).

Drugi seminar realizovan je 11. i 12. decembra 2012. godine u Beogradu, hotelu „Zira“. Na seminaru su učestvovali predstavnici policije – službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite – predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Seminar je organizovan za predstavnike Nišavskog okruga (Svrljig, Merošina, Doljevac, Ražanj, Aleksinac, Gadžin Han, Niš).

Rezultati seminara ogledaju se u obučenosti i jačanju saradnje  predstavnika policije i sistema socijalne zaštite, mogućnosti aktivnog učešća svih polaznika seminara, razmeni iskustava, praktičnoj primeni na konkretnim situacijama, međusobnom upoznavanju i uspostavljanju saradnje predstavnika oba sistema u cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina