Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

U cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima Centar za prava deteta je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu oktobar – decembar 2012. godine realizovao dva dvodnevna seminara „Zaštita deteta žrtve trgovine ljudskim bićima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova“ za predstavnike policije i predstavnike sistema socijalne zaštite.

Prvi seminar realizovan je 29. i 30. novembra 2012. godine u Beogradu, hotel „Zira“. Na seminaru su učestvovali  predstavnici policije – službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite – predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Seminar je organizovan za predstavnike navedenih sistema iz Šumadijskog okruga (Kragujevac, Knić, Batočina, Lapovo, Rača, Topola, Aranđelovac).

Drugi seminar realizovan je 11. i 12. decembra 2012. godine u Beogradu, hotelu „Zira“. Na seminaru su učestvovali predstavnici policije – službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite – predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Seminar je organizovan za predstavnike Nišavskog okruga (Svrljig, Merošina, Doljevac, Ražanj, Aleksinac, Gadžin Han, Niš).

Rezultati seminara ogledaju se u obučenosti i jačanju saradnje  predstavnika policije i sistema socijalne zaštite, mogućnosti aktivnog učešća svih polaznika seminara, razmeni iskustava, praktičnoj primeni na konkretnim situacijama, međusobnom upoznavanju i uspostavljanju saradnje predstavnika oba sistema u cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina