Glyph

Promocija zagovaračkog dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“

Organizacija članica Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, Užički centar za prava deteta je 30. maja 2018. godine u Beogradu realizovao celodnevne panel sesije za   promociju zagovaračkog dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“.

Učesnici događaja su bili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, opštinski i republički prosvetni inspektori, prosvetni savetnici, udruženja građana  iz 17 opština iz čitave Srbije. Od izuzetne važnosti je to da su učesnici događaja kreatori obrazovnih politika, ali i oni koji su u sistemu obrazovanja zaduženi za praćenje ostvarenosti prava deteta.

Učesnici su upoznati su preporukama Komiteta za prava deteta, sa fokusom na one  koji unapređuju prava deteta u obrazovnom sistemu, ali takođe i sa zagovaračkim dokumentom za donošenje Zakona o pravima deteta, uspostavljanje institucije zaštitnika prava deteta/dečjeg ombudsmana, uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u porodičnom okruženju, ratifikaciju Trećeg Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po predstavkama (komunikacijskim procedurama).

Relevantnost teme, pažljivo birani istraživački zadaci za rad na preporukama Komiteta  su  isprovocirale bogatu diskusiju, naročito u delu  participacije, nediskriminacije  i određivanja nosilaca odgovornosti.

Promotivni događaj je bio organizovan u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.