Glyph

Saopštenje povodom načina ostvarivanja prava roditelja na viđanje deteta, za vreme trajanja vanrednog stanja u RS, po osnovu sudskih odluka

16.04.2020.

Centru za prava deteta se svakodnevno obraćaju roditelji sa brojnim pitanjima povodom ostvarivanja prava na viđanje deteta tokom trajanja vanrednog stanja u RS.

U vezi s tim, želimo da uputimo roditelje na saopštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u kom se navodi da su jеdinicе lokalnе samoupravе, u saradnji sa cеntrima za socijalni rad sa istе tеritorijе, u obavеzi da, u slučaju prijеma zahtеva, izvrše obradu podataka o roditеljima koji konačnom sudskom prеsudom rеgulišu viđanjе dеtеta (prеuzimanjе i vraćanjе dеtеta od jеdnog roditеlja). Jedinica lokalne samouprave je dužna da nakon provere dostavi zahteve Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje će dalje proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je spisak centara za socijalni rad, sa kontakt telefonima i mejl adresama na koje građani mogu da se obrate u svakom momentu ukoliko imaju bilo koju nedoumicu, problem ili situaciju u kojoj ne znaju kako da najpravilnije postupe.

Ukoliko su roditelji nezadovoljni postupanjem centra za socijalni rad, donetim rešenjem ili radom zapolenog u centru za socijalni rad, mogu podneti pritužbu nadležnom organu, odnosno Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Nemanjina 22-24, tel: 011 361 62 59, e-mail adresa: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs, a na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, tel: 021 487 4000.

Pored toga, građani mogu da se obrate i instituciji Zaštitnika građana, s tim što je neophodno da su prethodno iscrpljena sva predviđena pravna sredstva. Od Zaštitnika građana mogu dobiti i informacije o zaštiti svojih prava tokom vanrednog stanja, putem telefona koji tokom vanrednog stanja rade sedam dana u nedelji (u periodu od 8 do 16 časova: 066 800 7009, 066 800 7010, 066 800 7011, 066 800 7012 i u periodu od 16 do 22 časa: 011 2068 100 i 064 876 8505) i e-mail adrese zastitnik@zastitnik.rs.

Medijske objave:

RTV.rs

Mondo.rs

Vesti.rs

Studiob.rs

021.rs

Dnevnik.rs

Alo.rs

TIME.rs

Informer.rs

Istocnevesti.com

Espreso.rs