Članica "Dečjeg informativno kulturnog servisa - DX" odabrana za člana prvog Dečjeg Saveta mreže "Eurochild"

07/25/17

Centar za prava deteta sa zadovoljstvom saopštava da je članica "Dečjeg informativnog centra - DX" odabrana za jednog od 12 članova prvog Dečjeg Saveta mreže "Eurochild".

"Eurochild" je mreža organizacija i pojedinaca koji rade na poboljšanju kvaliteta života dece i mladih, a ove godine je u okviru nje osnovan prvi Dečji savet i nova Referentna grupa za učešće dece. Mandat za obe grupe traje dve godine - od jula 2017. do aprila 2019. godine.

Naša predstavnica će prisustvovati sastancima i treninzima u Briselu dva puta godišnje, gde će imati priliku da sa ostalim članovima razvija veštine zagovaranja i promovisanja prava deteta na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Naša predstavnica će kroz svoj dvogodišnji mandat u prvom Dečjem Savetu "Eurochild"-a stečeno znanje i veštine preneti svojim vršnjacima kako bi ih podstakla da učestvuju u donošenju odluka i preduzimanju aktivnosti u stvarima i postupcima koji se tiču dece i mladih u Republici Srbiji.