Publikacija "Prava deteta u Srbiji - Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta" predstavljena udruženjima i medijima

09/26/17

Publikacija je nastala u okviru projekta "Prava deteta u Srbiji - praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled", koji finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa "Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji".

Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta razmotrio je Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i usvojio zaključna zapažanja 3. februara 2017. godine.

Stoga su, u okviru pomenutog projekta, Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta i organizacija ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima (članice Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji) pripremile ovu publikaciju u nameri da se što većem broju udruženja građana, institucija, medija i opštoj javnosti približe Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta.

Publikacija sadrži prikaz procesa izveštavanja pred UN Komitetom za prava deteta i Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta. Osim toga, publikacija pruža i osnovne informacije o Koaliciji za monitoring prava deteta u Republici Srbiji i Savetu za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, radnom telu Vlade Republike Srbije.