Kampanje

29.12.2012.

Centar za prava deteta je putem isticanja banera na svojoj internet prezentaciji dao podršku Inicijativi za ukidanje PDV-a i smanjenje marži na opremu i hranu za bebe.