Učešća predstavnika Centra za prava deteta na stručnim skupovima, studijskim posetama, obukama

29.12.2012.

Predstavnici Centra za prava deteta su u 2012. godini učestvovali na ukupno 40 stručnih skupova kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pohađane obuke, posećene konferencije, sesije, okrugli stolovi, javna slušanja, prezentacije, debate i slično doprineli su značajnom osnaživanju kapaciteta zaposlenih u Centru za prava deteta, a samim tim i poboljšanju kvaliteta delovanja organizacije.