Strategija za prava deteta 2012-2015 Saveta Evrope

29.12.2012.

U Strazburu je 15. februara 2012. godine Savet Evrope usvojio novu strategiju za zaštitu i promociju prava deteta. Strategija pod nazivom Graditi Evropu za i sa decom odgovor je na potrebe koje su izrazile vlade, profesionalci koji rade sa decom, civilno društvo, kao i sama deca, da se postojeći standardi primenjuju.

Centar za prava deteta sačinio je Prikaz Strategije.