24 godine od usvajanja Konvencije o pravima deteta

20.11.2013.

Beograd - Povodom navršavanja 24 godine od usvajanja Konvencije o pravima deteta u Skupštini Ujedinjenih nacija, Centar za prava deteta želi da skrene pažnju javnosti na ulogu i uticaj koji roditelji imaju na uključivanje dece u sportske aktivnosti. Konvencija o pravima deteta u svom članu 31 garantuje detetu pravo na odmor i slobodno vreme, na igru i rekreaciju koja odgovara njegovom uzrastu. Bavljenje sportom je zdravo i poželjno za psihički i fizički razvoj dece, ima i veliki vaspitni potencijal za usvajanje ispravnih vrednosti. Kako deca najlakše uče kroz igru, a samim tim i kroz sport, Centar za prava deteta predlaže roditeljima da pažljivo biraju način na koji će podržavati svoje dete da se bavi sportom.

Prema podacima sprovedenih istraživanja, najveći broj mladih sportista samostalno se opredelio za bavljenje sportom. Ipak, preko 20% mladih (svaki peti ispitanik) sportom je počelo da se bavi pod uticajem svojih roditelja koji imaju generalno pozitivan stav prema sportu, prepoznaju i cene njegov vaspitni potencijal i razumeju fizičke, socijalne i lične dobrobiti koje deca i mladi mogu imati od bavljenja sportom.

Sportski psiholog Vladimir Kitanović iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije objašnjava na koji način roditelji treba da se postave prema deci kada je u pitanju bavljenje sportom:

Roditelji treba da budu optimalno uključeni u sportski život deteta. Primarna uloga roditelja je da deci obezbede pre svega emocionalnu podršku. Detetu treba pomoći da izađe na kraj sa pobedama i porazima, da razvije sportski karakter, vrednuje saradnju i timske ciljeve i poštuje ostale učesnike u sportu.

Iz Centra za prava deteta poručuju da deca najbolje uče iz primera, te roditelji treba da nastoje da budu pozitivan model i promoteri zdravih navika i fizičke aktivnosti. Kroz otvorenu i iskrenu komunikaciju sa detetom treba saznati i razumeti koji su njegovi motivi za bavljenje sportom, koliko je ono zadovoljno svojim trenutnim sportskim iskustvom i rezultatima i pružiti mu podršku. Roditelji treba da budu realni u svojim očekivanjima i da podržavaju decu u njihovom bavljenju sportom radi zabave, uživanja, pravilnog rasta, razvoja i vaspitanja.

Centar za prava deteta pokrenuo je projekat "Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu" – Poentiraj u sportskom duhu, koga finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Projekat se realizuje u Republici Srbiji u periodu od 17. aprila 2013. do 17. aprila 2014. godine. Projekat treba da doprinese unapređenju sistema prevencije i zaštite mladih sportista od nasilja u sportskom okruženju, kao i da kroz uključivanje trenera, mladih sportista i roditelja dođe do zajedničkih rešenja i modela koji bi trebalo da pomognu da bavljenje dece sportom ujedno bude bezbedno i motivišuće.