Održan četvrti sastanak Radne grupa za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu

27.12.2013.

Četvrti sastanak Radne grupe za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu, održan je 26. decembra 2013. godine u Beogradu. Radnu grupu formirao je Centar za prava deteta u okviru projekta "Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu", koga finansira Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Četvrti sastanak Radne grupe organizovan je s ciljem finalizacije Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu. Članovima Radne grupe prezentovani su i najvažniji rezultati rada sa održanih fokus grupa čiji učesnici su bili mladi sportisti i sportistkinje, roditelji dece i mladih koji se aktivno bave sportom i predstavnici medija.