Održan peti sastanak Radne grupa za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu

23.01.2014.

Peti sastanak Radne grupe za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu, održan je 21. januara 2014. godine u Beogradu. Radnu grupu formirao je Centar za prava deteta u okviru projekta "Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu", koga finansira Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Peti sastanak Radne grupe organizovan je s ciljem finalizacije Modela protokola i postizanja operativnih dogovora vezanih za pripremu završne konferencije.

Tekst Modela protokola biće finalizovan do kraja januara, nakon čega je planirano njegovo publikovanje i predstavljanje široj javnosti na konferenciji o unapređenju sistema zaštite dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima koja će biti održana u martu 2014. godine. Model protokola biće dostavljen nadležnim ministarstvima kao polazna osnova za izradu podzakonskih akata, što će njegovu primenu učiniti značajnije efikasnom.