Nova publikacija Centra za prava deteta

03.04.2014.

Publikacija "Model protokola za zaštitu dece i mladih i dece od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima" rezultat je zajedničkih napora relevantnih subjekata u sferi zaštite dece od nasilja, i aktera u sportu koji su pripremili tekst ovog dokumenta a u okviru projekta "Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu" koji je realizovao Centar za prava deteta.

Projekat je finansirala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Sadržina protokola, iako diktirana u velikoj meri već postavljenim opštim sistemom zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja, obogaćena je idejama koje su prikupljene u širokom konsultativnom procesu u kojem su učestvovali sportski radnici, roditelji dece sportista, sportski novinari, udruženja građana, međunarodne organizacije i sami mladi sportisti kroz organizovane fokus grupe.

Preuzmite publikaciju (2.43 MB)