"Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje" - održan četvrti sastanak Radne grupe

16.09.2015.

U utorak, 15. septembra 2015. godine, u prostorijama Centra za prava deteta u Beogradu održan je četvrti radni sastanak Nacionalne radne grupe u okviru projekta "Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje".

Sastanak je održan u cilju finalizacije Vodiča za primenu Protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju.