Trening "Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja"

29.10.2015.

Tokom juna 2014. godine, međunarodna dobrotvorna organizacija Lumos je u partnerstvu sa Centrom za prava deteta započela realizaciju projekta "Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje dece" koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program. Projekat se realizuje na području Republike Srbije u trajanju od 20 meseci.

U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju planirano je sprovođenje deset treninga za multidisciplinarne grupe profesionalaca (predstavnike obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovaj način doprineće se širem pristupu zaštiti i pravdi za zlostavljanu decu sa smetnjama u razvoju.

U tom smislu, na Zlatiboru je 28. oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za prava deteta održan trening pod nazivom "Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja".

Na pomenutom treningu su u ulozi ko-trenera bili uključeni i predstavnici Kluba za zdrave promene koji okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Ovim putem se doprinosi pojačanoj senzibilizaciji profesionalaca za uključivanje same dece sa smetnjama u razvoju u rešavanje problema zlostavljanja i zanemarivanja.