Svetski dan borbe protiv zlostavljanja dece

20.11.2015.

Članovi Kluba za zdrave promene (grupa koja okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju) i Dečji informativno kulturni servis DX, grupe dece i mladih aktivne pri Centru za prava deteta, obeležile su 19. novembar, Svetski dan borbe protiv zlostavljanja dece, tribinom na kojoj su svojim vršnjacima ukazali kako da prepoznaju šta je to zlostavljanje i zanemarivanje i kako mogu da reaguju ako se nađu u situaciji u kojoj se dešava zlostavljanje ili zanemarivanje. Tokom tribine predstavljeni su i stavovi njihovih vršnjaka o tome kako oni vide svoju ulogu u unapređenju zaštite dece od zlostavljanja, šta misle da država i lokalna zajednica mogu dodatno da urade po ovom pitanju.

Tribina je prevashodno organizovana za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kao i za decu iz redovne populacije. Tokom tribine deca i mladi su diskutovali o tome kako se sve može unaprediti zaštita dece i mladih od zlostavljanja i zanemarivanja.

Milena Golić Ružić direktorka Centra za prava deteta istakla je: "Deci i mladima sa smetnjama u razvoju često su ugrožena prava i u takvim situacijama najčešće drugi govore i odlučuju umesto njih. Iz tog razloga važno je da se deca i mladi sa smetnjama u razvoju osnaže za samozastupanje. Ovo je naročito važno kada govorimo o pravu deteta da bude zaštićeno od zlostavljanja i zanemarivanja. Deca i mladi često ne prepoznaju ovakve situacije, o tome ćute i obično misle da su oni sami krivi za to što im se dešava. Kao prvi korak u prevenciji važno je raditi sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju da prepoznaju šta je zlostavljanje i zanemarivanje i kako da se u takvim situacijama zaštite, s obzirom na to da su oni u pet puta većem riziku da dožive nasilje u odnosu na decu iz opšte populacije".

Članovi Kluba za zdrave promene poručili su svojim vršnjacima: "Zlostavljanje je uvek loše i ukoliko se desi tebi ili tvojim drugovima, važno je da to odmah kažeš nekome kome veruješ. Zlostavljanje je uvek loše, a osoba koja te zlostavlja će ti možda reći da to čuvaš kao tajnu, ali nije u pravu kada to kaže".

Sadržaj ovog saopštenja je isključivo odgovornost međunarodne dobrotvorne organizacije Lumos i Centra za prava deteta i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.