Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja - Deca i mladi sa smetnjama u razvoju u Srbiji pokazuju kako se povećava dečja bezbednost

26.01.2016.

Na konferenciji će biti predstavljen "Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju" i lako čitljiva brošura za decu i mlade "Niko ne sme da te povredi", kao i najvažniji rezultati postignuti u okviru projekta Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje dece.

Brošura koju su izradili deca i mladi sa smetnjama u razvoju kako bi pomogli svojim vršnjacima da razumeju probleme zlostavljanja i zanemarivanja, publikovana je na više evropskih jezika.

Brošura je nastala u sklopu projekta koji vode mladi, a koji se implementira u Srbiji i koga finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos čiji je osnivač spisateljica J. K. Roling, i Centrom za prava deteta iz Beograda.

Projekat je osnažio decu i mlade uzrasta od 13 do 27, da ocene delotvornost sistema u Srbiji u njihovoj zaštiti od zlostavljanja.

Uz pomoć posebno prilagođenih materijala, oni su izrazili svoje stavove o zlostavljanju i zanemarivanju dece i dali svoje predloge Savetu za prava deteta grada Beograda za izradu buduće politike prema deci. Deca i mladi su takođe učestvovali - u svojstvu ko-trenera - u nizu odlično prihvaćenih treninga namenjenih profesionalcima koji se bave zaštitom dece u Srbiji.

Lako čitljiva publikacija, pod nazivom "Niko ne sme da te povredi" - Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju šta su zlostavljanje i zanemarivanje, pripremljena je s ciljem da deci i mladima pomogne da prepoznaju šta je to zlostavljanje i zanemarivanje, kao i da nauče kako mogu da reaguju ako se nađu u situaciji u kojoj se dešava zlostavljanje ili zanemarivanje.

Brošura je već prevedena sa srpskog (PDF) na engleski (PDF) i češki jezik, kao i na Brajevo pismo, a postoje i planovi za njeno dalje prevođenje na jezike Evropske unije i druge jezike. Brošura će biti distribuirana školama, dečjim grupama i drugim službama kao alatka za zaštitu dece.

U Beogradu 26. januara 2016, grupa dece i mladih - poznata pod imenom "Klub za zdrave promene" - učestvovaće na međunarodnoj konferenciji gde će sa drugima podeliti rezultate projekta.

U svom izveštaju o projektu, deca i mladi kažu da su "spoznali da je naše mišljenje važno, i da postoje ljudi koji su spremni da nas saslušaju. Saznali smo da iako smo svi različiti, svi imamo jednaka prava,da možemo da pružimo podršku jedni drugima i da smo zajedno jači"!

Na konferenciji koja se održava 26. januara, biće prezentovani rezultati deset treninga koji su za cilj imali unapređenje veština profesionalaca koji rade na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja, sa akcentom na ulozi koju su u ovim treninzima imali mladi kao ko-treneri.