Međunarodna konferencija  "Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje" održana je u Beogradu, u utorak 26. januara 2016.

29.01.2016.

Povodom održane konferencije, direktorka organizacije Lumos, Georgette Mulheir, rekla je: "Organizacija Lumos je veoma ponosna na samo-zastupnike iz Srbije, kojima pružamo podršku već pet godina. Možemo da slavimo ovaj uspešni projekat koji nam pokazuje šta sve mogu da postignu deca i mladi sa smetnjama u razvoju, a koji im istovremeno pruža podršku i stvara prilike za njihovo angažovanje. Saveti koje su nam dali u pogledu protokola za zaštitu dece, njihov inovativan rad u ulozi ko-trenera rame uz rame sa profesionalcima, zajedno sa ovom brošurom, povoljno će uticati na decu ne samo u Srbiji, već širom Evropske unije, pa i šire".

Direktorka Centra za prava deteta, Milena Golić Ružić rekla je: "Deci i mladima sa smetnjama u razvoju često su ugrožena prava i u takvim situacijama najčešće drugi govore i odlučuju umesto njih. Iz tog razloga važno je da se deca i mladi sa smetnjama u razvoju osnaže za samozastupanje. Ovo je naročito važno kada govorimo o pravu deteta da bude zaštićeno od zlostavljanja i zanemarivanja. Deca i mladi često ne prepoznaju ovakve situacije, o tome ćute i obično misle da su oni sami krivi za to što im se dešava. Kao prvi korak u prevenciji važno je raditi sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju da prepoznaju šta je zlostavljanje i zanemarivanje i kako da se u takvim situacijama zaštite, s obzirom na to da su oni u pet puta većem riziku da dožive nasilje u odnosu na decu iz opšte populacije".