Održani početni sastanci sa intersektorskim timovima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Aleksinca, Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Kraljeva, Trstenika, Paraćina i Vrnjačke Banje.

28.12.2016.

U okviru projekta "Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja" koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Unicef kancelarijom u Beogradu, tokom novembra i decembra održani su početni sastanci sa intersektorskim timovima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Aleksinca, Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Kraljeva, Trstenika, Paraćina i Vrnjačke Banje.

Na sastancima su razmatrane nadležnosti različitih sektora (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, nevladin sektor, predstavnici lokalne vlasti) u zaštiti dece od nasilja, izazovi u intersektorskoj saradnji i dalji načini rada na uspostavljanju i unapređenju intersektorske saradnje.

Sastancima su prisustvovali i članovi intersektorskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Niša i Kragujevca, koji imaju višegodišnje iskustvo u intersektorskom pristupu u rešavanju slučajeva nasilja nad decom i koji će tokom trajanja projekta navedenim intersektorskim timovima pružati vršnjačku podršku u procesu unapređenja intersektorske saradnje.

Ovaj projekat se realizuje kao deo regionalnog projekta "Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj" koji finansira Evropska unija, a sprovodi Unicef u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.