Srbija predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta na 74. sednici UN Komiteta za prava deteta održanoj 24. januara 2017. godine u Ženevi

27.01.2017.

Delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta na 74. sednici Komiteta za prava deteta održanoj 24. januara 2017. godine u Ženevi.

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-on-the-rights-of-the-child/watch/-consideration-of-serbia-2177th-meeting-74th-session-of-committee-on-rights-of-the-child/5294863528001

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Beogradu organizovala praćenje zasedanja za decu i mlade iz Dečjeg informativno kulturnog servisa Centra za prava deteta iz Beograda, decu i mlade iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta i decu i mlade aktiviste programa Društva za razvoj dece i mladih - Otvorenog kluba iz Niša. Deca i mladi iz pomenute tri grupe su svojevremeno pripremili "Izveštaj o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji". Najvažniji rezultati ovog izveštaja našli su svoje mesto i u pomenutom državnom izveštaju.

Uz podršku organizacije Save the Children predstavnice Centra za prava deteta su prisustvovale predstavljanju izveštaja na održanoj sednici u Ženevi. Da li i u kojoj meri se prava deteta ostvaruju u Republici Srbiji Komitet za prava deteta izneće u svojim zaključnim zapažanjima, a Centar za prava deteta će u svojim daljim aktivnostima pratiti sprovođenje preporuka Komiteta za prava deteta upućenih Republici Srbiji.