Održan trening za pružaoce besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

26.09.2016.

Voditeljke treninga bile su Biljana Lajović, specijalista školske psihologije i Marija Petrović, advokatica, Centar za prava deteta.

Na obuci su učestvovali predstavnici sledećih institucija/ organizacija/ mreža: NVO PRAXIS, YUKOM, SOS dečja linija NADEL, Balkanski centar za organizacije humanitarne aktivnosti, Gradska uprava Jagodina, Pomoć deci, Građanski forum, Gradska uprava Kikinda, Pravna klinika za prava deteta - Pravni fakultet UNION, Oaza sigurnosti - Kragujevac, Centar za prava deteta.

Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.