Održan trening za pružaoce besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

08.12.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Uloga i nadležnost CSR u građanskim sudskim postupcima".

Voditeljke treninga bile su Aleksandra Čalošević, stručna konsultantkinja Centra za prava deteta, Ranka Vujović, pomoćnica direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Slađana Radulović i Milena Golić Ružić, Centar za prava deteta.

Na obuci su učestvovali predstavnici sledećih institucija/ organizacija/ mreža: Građanski forum Novi Pazar-CHRIS Network, Gradska uprava Kikinda-bpp, Oaza sigurnosti Kragujevac, Yucom, Pomoć deci, Pravna klinika za prava deteta i pravna klinika za porodično pravo, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti, NVO Praxis- kancelarija u Kraljevu, Centar za prava deteta.

Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.