Održan trening za pružaoce besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

03.03.2017.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite".

Voditeljke treninga bile su prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Marija Petrović, advokatica, Centar za prava deteta, Ivana Rodić - specijalista medicinskog prava, Vanja Macanović, advokatica, Autonomni ženski centar.

Na obuci su učestvovali predstavnici sledećih institucija/ organizacija/ mreža: Građanski forum Novi Pazar - CHRIS Network, Gradska uprava Kikinda-bpp, Oaza sigurnosti Kragujevac, Yucom, Pravna klinika za prava deteta i pravna klinika za porodično pravo, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti, SOS dečja linija, ASTRA, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Centar za prava deteta.

Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.