Održani sastanci sa intersektorskim timovima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Subotice, Vrbasa, Novog Bečeja i Sremske Mitrovice

16.03.2017.

U okviru projekta "Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja" koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Unicef kancelarijom u Beogradu, tokom februara je održan sastanak sa intersektorskim timovima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Subotice, Vrbasa, Novog Bečeja i Sremske Mitrovice.

Na sastancima su razmatrane nadležnosti različitih sektora (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, nevladin sektor, predstavnici lokalne vlasti) u zaštiti dece od nasilja. Razmatrani su i izazovi u intersektorskoj saradnji, kao i načini unapređenja intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja.

Sastancima su prisustvovali i članovi intersektorskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Novi Sad, koji imaju višegodišnje iskustvo u intersektorskom pristupu u rešavanju slučajeva nasilja nad decom i koji će tokom trajanja projekta navedenim intersektorskim timovima pružati vršnjačku podršku u procesu unapređenja intersektorske saradnje.

Ovaj projekat se realizuje kao deo regionalnog projekta "Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetanjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj" koji finansira Evropska unija, a sprovodi Unicef u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.