Održana godišnja Generalna skupština mreže "Eurochild"

07.04.2017.

Predstavnica Centra za prava deteta učestvovala je na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija i pojedinaca koji rade na poboljšanju kvaliteta života dece i mladih "Eurochild". Skupština je održana u Briselu 5. i 6. aprila 2017. godine. Na skupštini je usvojena Strategija o participaciji dece i mladih ,a s ciljem da se osigura učešće dece i mladih u skladu sa članom 12 Konvencije o pravima deteta.

Šon O'Nil iz Velike Britanije izabran je za novog člana Upravnog odbora mreže "Eurochild", a mreži su pristupile i tri nove članice: Estonska Unija za zaštitu dece, Letonska mreža za zaštitu dece i Savez prava deteta u Engleskoj.

Centar za prava deteta je višegodišnji punopravni član mreže za decu "Eurochild", koja olakšava međusobno učenje, razmenu iskustava i prakse među organizacijama u cilju unapređenje dobrobiti deteta, njegove zaštite i učešća u društvu.

Više informacija možete pronaći na ovom linku: www.eurochild.org/news/news-details/article/updates-from-general-assembly-2017.