Održan trening za pružaoce besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

23.05.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Kako do pravosuđa po meri deteta - jačanje kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta".

Voditeljka treninga je bila prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu - Univerzitet u Nišu.

Na obuci su učestvovali predstavnici sledećih institucija/ organizacija/ mreža: Građanski forum Novi Pazar, Gradska uprava Jagodina, Gradska uprava Kikinda, Yucom, Pomoć deci, Pravna klinika za prava deteta Pravnog fakulteta Union, NADEL, Oaza sigurnosti Kragujevac, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti - Svilajnac, Blace, Kraljevo, Kuršumlija, Pravni fakultet Niš, Centar za prava deteta.

Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.