Održan trening za pružaoce besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

24.06.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Veštine komunikacije - jačanje kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta".

Voditeljka treninga bila je Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja, Centra za alternativno rešavanje sukoba.

Na obuci su učestvovali predstavnici sledećih institucija/ organizacija/ mreža: Oaza sigurnosti Kragujevac, Gradska uprava Jagodina, Gradska uprava Kikinda, Građanski forum Novi Pazar, Pomoć deci, Pravna klinika za prava deteta Pravni fakultet Union, NVO Praxis, Yucom, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti - Svilajnac i Kuršumlija, Centar za alternativno rešavanje sukoba, Centar za prava deteta.

Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.