DX i Klub za zdrave promene obeležili Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada

12.06.2017.

Akcijom u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu članovi kluba DX i Kluba za zdrave promene obeležili su Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada. Kroz organizovani kviz znanja, deca i mladi iz ova dva kluba želili su svojim sugrađanima da ukažu na problem zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji i upoznaju ih sa tim koji poslovi se smatraju opasnim za decu.

Kako je Vlada Republike Srbije 30. maja 2017. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu kojom se definiše "Lista opasnih poslova za decu", deca i njihovi roditelji i ostali prolaznici koji su učestvovali u kvizu bili su u prilici da se upoznaju sa istom.

Članovi DX-a i Panela mladih savetnika Zaštitnika građana tokom 2016. godine učestvovali su na radionici u organizaciji Međunarodne organizacije rada i dali su svoje komentare i predloge za dopunu nacrta "Liste opasnih poslova za decu". Usvajanjem Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu Republika Srbija je ispunila obavezu preuzetu ratifikacijom MOR Konvencije o najgorim oblicima dečjeg rada.

DX i Klub za zdrave promene organizovali su ovu akciju u okviru projekta "Prava deteta u politikama i praksi" koga Centra za prava deteta sprovodi u saradnji sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Swedish Development Aid. Akcija je održana i uz podršku Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG. Takođe, svojom posetom akciju su podržali i predstavnici kancelarije Međunarodne organizacije rada u Srbiji.