Konferencija "Prava deteta u Srbiji - Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled"

26.09.2017.

Konferencija je održana u okviru projekta "Prava deteta u Srbiji - praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled" koji sprovodi Centar za prava deteta u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA. Projekat finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa "Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji".

Centar za prava deteta u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA, održao je konferenciju namenjenu udruženjima građana i medijima "Prava deteta u Srbiji - Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled", 25. septembra 2017. godine.

Konferenciju su u Kući ljudskih prava i demokratije otvorile Tanja Srećković ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Slađana Radulović iz Centra za prava deteta.

Marija Petrović ispred Centra za prava deteta je prisutnima predstavila odabrana Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama, kao i mere koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji unapredilo. Radovan Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta i Ivana Radović ispred ASTRE - Akcije protiv trgovine ljudima, ukazali su na značaj dobijenih preporuka u oblasti obrazovanja i zaštite dece žrtava trgovine ljudima.

Prisutnima je podeljena i publikacija "Prava deteta u Srbiji - Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama" pripremljena u okviru pomenutog projekta u nameri da se što većem broju udruženja građana i medija približe Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta.

Takođe, na konferenciji je predstavljen i prilog udruženja građana s aspekta ostvarivanja prava deteta koji je pripremljen za 29. sesiju Trećeg ciklusa univerzalnog periodičnog pregleda za Republiku Srbiju. Sonja Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava je u vezi sa tim posebno istakla izazove u ostvarivanju prava dece migranata, tražioca azila i izbeglica u Republici Srbiji.

Završni deo konferencije bio je posvećen diskutovanju o dobijenim preporukama, predlozima udruženja građana za njihovo ostvarivanje i mogućim daljim pravcima delovanja.