Centar za prava deteta objavio publikaciju "O TEBI SE RADI - Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta"

17.10.2017.

Centar za prava deteta objavio je publikaciju "O TEBI SE RADI - Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta". Publikacija je pripremljena sa ciljem kako bi se što veći broj dece upoznao sa Zaključnim zapažanjima i preporukama, koje je Komitet za prava deteta uputio Republici Srbiji nakon razmatranja Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta.

Publikaciju su pripremili članovi kluba Dečji informativno-kulturni servis - DX zajedno sa Centrom za prava deteta. Nakon što su detaljno pregledali Zaključna zapažanja i preporuke UN Komiteta za prava deteta, članovi DX-a su odabrali one preporuke za koje smatraju da su najvažnije za njihove vršnjake i u saradnji sa Centrom ih predstavili na deci razumljiv način.

Ova publikacija nastala je u okviru projekta "Prava deteta u politikama i praksi", u saradnji sa organizacijom Save the Children International, koji finansira Vlada Švedske.