Održan novi sastanak intersektorskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

07.11.2017.

U okviru projekta "Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja" koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Unicef kancelarijom u Beogradu, tokom oktobra je održan još jedan sastanak sa intersektorskim timovima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Paraćina, Trstenika, Kraljeva i Vrnjačke Banje. Cilj sastanka je bio razmena iskustva i podizanje kapaciteta intersektorskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Na sastanku su intersektorski timovi razmenili dosadašnja iskustva na unapređenju intersektorske saradnje i razmatrali dalje načine unapređenja intersektorske saradnje kroz izradu lokalnih protokola o saradnji.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici intersektorskog timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Kragujevac, koji imaju višegodišnje iskustvo u intersektorskom pristupu u rešavanju slučajeva nasilja nad decom i koji navedenim intersektorskim timovima pružaju vršnjačku podršku u procesu unapređenja intersektorske saradnje.

Ovaj projekat se realizuje kao deo regionalnog projekta "Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetanjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj" koji finansira Evropska unija, a sprovodi Unicef u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.