Glyph

Centar za prava deteta priprema digitalnu platformu za zaštitu dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu

19.02.2020.

Centar za prava deteta radi na kreiranju aplikacije prilagođene deci na kojoj će se nalaziti sve relevantne informacije koje se odnose na prevenciju i zaštitu dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu. Deca koja su ohrabrena da se informišu o ovim temama i izraze svoje mišljenje su manje ranjiva i mogu bolje da se zaštite od rizika.

Ova digitalna platforma pružaće informacije o Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksulanog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i sve relevantne dokumente, informacije o procedurama, praksi i savetima kako dete da prepozna onlajn rizike, kako da reaguje, kao i kome može da se obrati za pomoć i podršku.

Virtuelna aplikacija se izrađuje u okviru projekta “Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu” koji sprovodi Centar za prava deteta uz podršku Saveta Evrope i finansijsku podršku Fonda za zaustavljanje nasilja nad decom.

Za više informacija, pogledajte prilog na ovom linku.

U Beogradu, 19. februar 2020. godine