Glyph

Centar za prava deteta na Osmoj sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava

01.04.2019.

Danas smo na Osmoj sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u zgradi Vlade Srbije predstavili mehanizam praćenja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija. Ovaj mehanizam je proizvod zajedničkog rada organizacija civilnog društva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, UNICEF-a i dece koja su dala značajan doprinos u celom procesu.