Glyph

Centar za prava deteta objavio animirani video „Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom“

22.10.2021.

Deca mogu da dođu u kontakt sa zakonom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela na različite načine, na primer zbog siromaštva, nasilja, razvoda braka roditelja, diskriminacije i slično. Tada svi stručnjaci koji su u kontaktu sa detetom treba da rade zajedno u najboljem interesu deteta. Pravosudni sistem treba da garantuje individualni pristup svakom detetu kako bi se uzele u obzir detetova ličnost i zrelost, ekonomska, socijalna i porodična situacija, kao i sve specifične ranjivosti.

Centar za prava deteta izradio je video „Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom“ sa ciljem da informiše decu i mlade o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, sa posebnim akcentom na individualnoj proceni deteta. Video ukazuje na značaj primene multidisciplinarne individualne procene deteta koje dođe u kontakt sa pravosudnim sistemom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. Pored toga što je video namenjen deci i mladima, on može da bude koristan i stručnjacima koji rade u pravosuđu.

U izradi videa učestvovali su članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora, koji je uspostavljen u okviru projekta FOCUS. Članovi i članice Dečjeg savetodavnog obora su prethodno učestvovali na radionici na temu medija, umetnosti i javnog nastupa, kako bi se podstakla njihova kreativnost i aktivno učešće u izradi videa.

Centar za prava deteta izradio je ovaj video u okviru projekta „FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta”, koji sprovodi u partnerstvu sa organizacijama:  Terre des hommes Regional Office in Hungary, Defence for Children in the Netherlands, Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria, Child Circle in Belgium, Terre des hommes Hellas i Terre des hommes Romania. Projekat sufinansira Evropska unija kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Saopštenje preneli:

ChildHub

Resurs Centar

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva