Glyph

Centar za prava deteta objavio je Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“

27.10.2020.

Centar za prava deteta objavio je Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“ u okviru projekta „Pozitvno roditeljstvo“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima.

Vodič je nastao kao deo  obuke „Razvod roditelja i zaštita dece“ koju je Centar za prava deteta održao u periodu od 13. do 15. jula 2020. godine, u okviru gorepomenutog projekta. Nudi praktične savete i vežbe koji će koristiti stručnim radnicima iz pravosuđa i socijalne zaštite kao važna alatka u oblasti zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja.

Zajedno sa Priručnikom za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“, kao i  dodatnom literaturom, Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“ dostupan je i na platformi za e-učenje Centra za prava deteta, i poslužiće kao značajan resurs u budućem radu stručnih radnika u socijalnoj zaštiti i pravosuđu.