Glyph

Centar za prava deteta pokrenuo platformu “Roditeljstvo se uči”

31.12.2020.

Centar za prava deteta predstavlja platformu “Roditeljstvo se uči” koja je namenjena svim zainteresovanim roditeljima koji su motivisani da unaprede svoje roditeljske veštine kroz primenu pozitivnih roditeljskih praksi. Platforma nudi potencijalne tehnike pomoću kojih roditelji kod deteta mogu da izgrade i neguju samopoštovanje, kritičko razmišljanje, samopouzdanje i samostalno donošenje odgovornih odluka.

Biti roditelj je, najčešće istovremeno, najlepše iskustvo u životu i najizazovniji zadatak s kojim se roditelj suočava. I pored svih saveta i knjiga koje se mogu pročitati, ne postoji recept za idealnog roditelja zato što su svaki roditelj i svako dete jedinstveni, kao i odnos među njima. Mogu postojati smernice kojih se roditelji mogu pridržavati, ali samo ukoliko nikada ne zaborave da će morati da se prilagođavaju specifičnoj situaciji u kojoj se nalaze. Pitanje koje povezuje sve roditelje je: da li ću biti dobar roditelj i da li ću detetu/ deci uspeti da pružim sve što želim i što ona žele, čak i kada su vremena teška, a izazovi veliki.

Brojne naučne studije ukazuju na to da izlaganje dece nasilnom disciplinovanju ima štetne posledice, od neposrednih efekata do dugoročne štete koja se prenosi i u odraslo doba. Izloženost nasilju ometa uspešan razvoj deteta – psihički, emocionalni i kognitivni i može dovesti do fizičkih, emocionalnih i socijalnih poremećaja i iskrivljene slike o sebi. Najnovije istraživanje UNICEF-a u Srbiji pokazuje da je danas skoro svako drugo dete u Srbiji izloženo nasilnom disciplinovanju. Roditelji pribegavaju nasilnom disciplinovanju iz više razloga – između ostalog, zbog stečenih uverenja, karakternih crta i utiska da je takvo ponašanje društveno prihvatljivo. Dete ima pravo na brigu i vaspitanje koje uvažava njegovu individualnost, a roditelji bi trebalo da imaju pravo na podršku društva i države u ispunjavanju svoje uloge.

Ova digitalna platforma izrađena je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International i finansijsku podršku Vlade Švedske.

Medijske objave:

Zrenjanin danas

Naslovi.net

Info-lider

N2.rs

Beogradska hronika – Roditeljstvo se uči